Изкуството на сухите каменни зидарии, знания и техники

Изкуството на сухите каменни зидаерии се отнася до знанията, свързани с изграждането на каменни конструкции чрез подреждане на камъни един върху друг, без да се използват други материали, освен понякога суха почва. Сухите каменни конструкции са разпространени в повечето селски райони – предимно в стръмни терени – както в населените места, така и извън тях, въпреки че не са непознати и в градските райони. Стабилността на структурите се осигурява чрез внимателен подбор и поставяне на камъните, а структурите от сухи камъни са оформили многобройни и разнообразни пейзажи, формирайки различни начини на обитаване, земеделие и животновъдство. Такива структури свидетелстват за методите и практиките, използвани от хората от праисторията до днес, за организиране на тяхното жизнено и работно пространство чрез оптимизиране на местните природни и човешки ресурси. Те играят жизненоважна роля в предотвратяването на свлачища, наводнения и лавини, както и в борбата с ерозията и опустиняването на земята, увеличаването на биоразнообразието и създаването на подходящи микроклиматични условия за земеделие. Майсторите са предимно от селските общности, където елементът е дълбоко вкоренен, както и професионалисти в строителния бизнес. Структурите от сух камък винаги са направени в пълна хармония с околната среда и техниката е пример за хармонична връзка между човека и природата. Практиката се предава предимно чрез практическо приложение, адаптирано към конкретните условия на всяко място.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com