Изкуството на Меда – обществени разказвачи (2008 г.)

Public Storytellers (2008)

Разказвачът е театрален актьор и режисьор, който може да установи визуален контакт с публиката на сцената на театъра или на открития площад, като имитира, и който владее изкуството да разказва история, като използва анимация и аналогия.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com