Традицията Âşıklık (Minstrelsy)

В традицията на менестрелите се включват тези, които пеят поеми със саз (със струна), без саз (с език), импровизация, с перо (чрез писане) или в зависимост от традицията, която има няколко особености, “аşık”, този начин на изказване “аşık – любовник”, както и целият набор от правила, които ръководят менестрелите, “традицията на менестрелите”. Тя се нарича “име”.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com