Бистришките баби, архаично многогласно пеене, танци и ритуали от района на Шоплука (2008)

Традиционните танци и многогласно пеене, които се срещат в района на Шоплука в България, все още се изпълняват от група възрастни жени – наричани „Бистришките баби“. Тази традиция включва диафония или т.нар. шопска полифония, старинни форми на танца хоро и ритуалната практика лазаруване – церемония за млади жени.

Диафонията е специфичен вид многогласно пеене, при което един или два гласа изграждат мелодията, състояща се от „извивка“, и „криво бучене“, докато други певци поддържат монотонен бурдон в двуглас и триглас, за да се получи по-силен звук, който придружава водещите певци. Танцьорите, облечени в традиционни носии, се държат един друг за кръста или за колана и танцуват в кръг, като стъпват леко и се движат обратно на часовниковата стрелка. В тази структура се изпълняват редица варианти в зависимост от песента и древните ритуални цели.

Въпреки че социалната функция на многогласното пеене се е променила през ХХ в., тъй като сега то се изпълнява предимно на сцена, Бистришките баби се смятат за важен елемент от културния живот на региона, популяризирайки традиционните изразни средства сред по-младите поколения. Жените са сред малкото останали представители на традиционното многогласие, а село Бистрица е един от последните райони в България, в които този културен израз се е запазил през вековете.

Поради местоположението му в близост до столицата София, която предлага редица културни забележителности, интересът на младите хора към традициите, основани на общността, намалява. С течение на годините богатият репертоар от песни и танци е редуциран и включва само най-популярните акценти, които се изпълняват на сцена.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com