Баничански плетени чорапи

Магията на красотата и изкуството от Народно читалище “Изгрев – 1930”.

Всички модели чорапи са различни и уникални; изплетени са чрез прилагане на древни техники. Те са възпроизведени като абсолютно същите копия на тези, изработени от древните им създатели преди стотици години. Четири поколения формират участниците в плетачната работилница. Поставените цели са следните:
–  Да се стимулира устойчивото развитие на Баничан чрез ефективно използване на богатото културно наследство, съхранената природа и човешките ресурси
–  Да се издирят, съхранят и предадат на бъдещите поколения местни занаяти чрез традиционни и иновативни подходи, както и да се стимулира интересът на младите хора към автентичния фолклор.
– Да се насърчи развитието на местния капацитет за създаване на еко и културни продукти и популяризиране на селото като привлекателно място за алтернативен и културен туризъм;
– Да се установят и поддържат трайни и ефективни партньорства със сходни местни и международни организации с цел кандидатстване за финансиране от Европейския съюз. Насърчаване на младежкия интерес към изкуството и споделянето на ресурси чрез обмен на експонати/мобилна изложба и пъзели за чорапи за най-младата аудитория. Това е иновативен подход за представяне на селото като богата мозайка от автентичност. Познаването на традициите ни дава код за разбиране не само на миналото, но и на другите и дори на самите нас. Затова древната поговорка: “Чувам и забравям, виждам и помня, правя (създавам) и разбирам” добре илюстрира идеята за запазване и разпространение на културното ни наследство. Четенето на този код създава и пресъздава нашите символи “Баничарските чорапи”. Девет чифта “възкръснаха” и ви очакват да ги откриете. Зад всеки чифт се крие кратка история или дълга притча, песен или спомен, загадка или древна мъдрост. Изработката на чорапите е изцяло ръчна – от колекцията на стената до крайния продукт: стригане на вълната, пране, избиране, предене през дългите зимни нощи, боядисване в различни цветове и накрая плетене на пет игли. Чорапите се плетат от тънка вълнена прежда, сгъната на два пласта. Чорапите изразяват широка гама от топли цветове – от червено до жълто, умело съчетани със студено преливащо се синьо. Това им придава хармония и цветово богатство, равностойни по достойнство на голямото изкуство. Плетените чорапи съдържат едни от най-старите български мотиви – с ярки, вълнуващи цветове. Огромно богатство от мотиви, а всеки мотив си има собствено име. В миналото жената е грабнала шепа идеи от ливадите. Природната дарба за красота и хармония е накарала работливите ръце на баничанките да преплетат бод по бод цветовете и красотата. Така те са изразявали своята креативност. Най-предпочитан бил модела “Котешките стъпки” – комбинация от малки квадратчета. Днес ние не живеем в друг свят – трябва да продължим живота на древните занаяти. Народните изкуства и занаяти имат своето право на живот. Така младите поколения ще се научат на нравствени добродетели.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com