Византийско пеене

Като живо изкуство, съществуващо от повече от 2000 години, византийското пеене е значима културна традиция и цялостна музикална система, част от общите музикални традиции, развили се във Византийската империя. Подчертавайки и музикално обогатявайки литургичните текстове на Гръцката православна църква, то е неразривно свързано с духовния живот и религиозното богослужение. Това вокално изкуство е съсредоточено главно върху предаването на църковния текст; вероятно песнопението съществува заради словото (“логос”), тъй като всеки аспект на традицията служи за разпространение на свещеното послание. Предавани по слухов път от поколение на поколение, основните му характеристики са се запазили през вековете: това е изключително вокална музика; по същество е монофонична; песнопенията са кодифицирани в осемредова или осемтонова система; песнопението използва различни стилове ритъм, за да акцентира върху желаните срички на определени думи. Въпреки че псалтирното изкуство винаги е било свързано с мъжкия глас, жените певици са често срещани в манастирите и до известна степен участват в енориите. В допълнение към предаването му в църквата, византийското песнопение процъфтява благодарение на всеотдайността на специалисти и неспециалисти – включително музиканти, членове на хорове, композитори, музиколози и учени – които допринасят за неговото изучаване, изпълнение и разпространение.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com