Игра на страстта в Шкофя Лока

В Шкофя Лока, Словения, по време на Великия пост и Великден по улиците на средновековния център на града се играе народна пиеса под формата на процесия, в която участват повече…

Okumaya devam edinИгра на страстта в Шкофя Лока

Обиколки от врата до врата на Куренти

Обикалянето от врата на врата на Куренти е обичай, който се практикува от 2 февруари до Пепеляна сряда. Куренти обикалят селата, а днес и град Птуй. Групите, състоящи се от…

Okumaya devam edinОбиколки от врата до врата на Куренти

Изкуството на сухите каменни зидарии, знания и техники

Изкуството на сухите каменни зидаерии се отнася до знанията, свързани с изграждането на каменни конструкции чрез подреждане на камъни един върху друг, без да се използват други материали, освен понякога…

Okumaya devam edinИзкуството на сухите каменни зидарии, знания и техники

Бобинарство в Словения

Бобинарството в Словения е занаятчийско умение за изработване на дантела чрез кръстосване и усукване на конци, навити на специални дървени пръчки, известни като бобини. Използвайки разпознаваеми на местно ниво шарки…

Okumaya devam edinБобинарство в Словения