Традиционни срещи  Сохбет

Традиционните срещи за разговори са социални практики, които осигуряват на членовете на общността форум за поддържане на устните им традиции, предаване на историята им и споделяне на културните им ценности,…

Okumaya devam edinТрадиционни срещи  Сохбет

Karagöz/Карагьоз

Karagöz и Hacivat е игра на сенки, основана на имитация и разговор, която се играе на екран с двуизмерни изображения. Играчът на Karagöz се нарича измислен, въображаем. Негови помощници са…

Okumaya devam edinKaragöz/Карагьоз

Nevruz /Невруз (Многонационална 2009 г.)

Празнуван с местни цветове и вярвания в широк регион от Централна Азия до балканските народи, Невруз е ден, който всяка нация идентифицира и символизира със собствените си културни ценности, и…

Okumaya devam edinNevruz /Невруз (Многонационална 2009 г.)

Традицията Âşıklık (Minstrelsy)

В традицията на менестрелите се включват тези, които пеят поеми със саз (със струна), без саз (с език), импровизация, с перо (чрез писане) или в зависимост от традицията, която има…

Okumaya devam edinТрадицията Âşıklık (Minstrelsy)

Церемония на Мевлеви Сема (2008 г.)

Мевлевийската церемония "Сема" е суфистка церемония, която символизира степените на пътя към Аллах, съдържа религиозни елементи и теми и като такава има подробни правила и изисквания.

Okumaya devam edinЦеремония на Мевлеви Сема (2008 г.)

Изкуството на Меда – обществени разказвачи (2008 г.)

Public Storytellers (2008) Разказвачът е театрален актьор и режисьор, който може да установи визуален контакт с публиката на сцената на театъра или на открития площад, като имитира, и който владее…

Okumaya devam edinИзкуството на Меда – обществени разказвачи (2008 г.)