Церемониална традиция Keşkek/Кешкек

Церемониалното ястие, приготвяно чрез едновременно готвене на жито и месо в големи котли и открити огньове с колективното споделяне на работата и участието на групи от жени и мъже, се нарича церемониална традиция Кешкек, а ритуалите около това ястие се наричат церемониална традиция Кешкек.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com