Културни практики, свързани с 1 март България – Северна Македония – Република Молдова

Културните практики, свързани с 1 март, включват традиции, предавани от древни времена, за отбелязване на началото на пролетта. Основната практика се състои в изработването, поднасянето и носенето на червено-бял конец, който се развързва, когато се види първото разцъфнало дърво, лястовица или щъркел. Няколко други местни практики също са част от по-големия пролетен празник, като например действията за пречистване в Молдова. Смята се, че артефактът осигурява символична защита срещу опасности като капризното време, като практиката гарантира безопасното преминаване от зимата към пролетта за отделни хора, групи и общности. Участват всички членове на съответните общности, независимо от възрастта им, а практиката допринася за социалното сближаване, обмена междупоколенческите отношения и взаимодействието с природата, като насърчава разнообразието и творчеството. Неформалното образование е най-честият начин за предаване на информацията: в селските райони младите момичета се учат как да правят конци от по-възрастни жени, а в градските райони учениците се учат от учители, занаятчии и чрез неформално образование. Друга възможност за предаване на знания са семинарите по мартеница/мартинка/ Mărţişor”,, организирани от етнографските музеи. Съответните общности участват активно в усилията за описване, изследване, документиране и популяризиране на елемента, а в момента се осъществяват множество културни проекти, насочени към опазването му.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com