Обиколки от врата до врата на Куренти

Обикалянето от врата на врата на Куренти е обичай, който се практикува от 2 февруари до Пепеляна сряда. Куренти обикалят селата, а днес и град Птуй. Групите, състоящи се от куренти и един или повече дяволи, обикалят от къща на къща, образуват кръг в двора и скачат около стопаните. Според техните вярвания шумният звън на камбани и размахването на дървена пръчка прогонват всичко зло и носят щастие на тези, които посещават. Мъже, жени и деца участват активно във всички дейности, свързани с обичая. Обикновено курентите се обединяват в групи, а някои създават сдружения. Един от важните носители е Федерацията на асоциациите на куренти, която действа като организация-шапка. Практиката спомага за укрепване на междуличностните връзки и е от ключово значение за регионалната идентичност на съответните общности. Детските градини и началните училища подпомагат процеса на опазване, а някои официални образователни курсове и неформални семинари спомагат за поддържане на  традицията. Свързаните с нея знания и умения най-често се предават в семейството, но младежите се учат и от по-възрастните членове на групите, от които са част, а училищата и музеите играят важна роля, като организират дейности, семинари и състезания.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com