Ebru: турското изкуство на мраморирането

Ебру е традиционно изкуство, което се създава чрез пренасяне на рисунките, създадени с бои върху вода, която се подготвя със собствени техники и се вкарва  „лодка“, върху хартия.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com