Култура за приготвяне и споделяне на плоски хлябове: Лаваш, Катирма, Юпка, Юфка

Думата лаваш е на азербайджански турски език; Това е тънък, разточен хляб. Лавашът, който е важен хранителен продукт в турската кухня, ще продължи да бъде важен културен елемент на целия турски свят, особено в Ерзурум. Известният пътешественик Евлия Челеби в своя пътепис описва подробно турските и ислямските географски райони, където се прави лаваш. Той записва, че той се консумира в Истанбул, Битлис, Адана, Ван, Шебинкарахисар, Кайсери и много анадолски градове и в района на Азербайджан.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com