Karagöz/Карагьоз

Karagöz и Hacivat е игра на сенки, основана на имитация и разговор, която се играе на екран с двуизмерни изображения. Играчът на Karagöz се нарича измислен, въображаем. Негови помощници са чираци, ярдък и дайрезен. Промяната на разговора в играта се извършва с движения на главата.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com