Ноу-хау за отглеждане на мастика на остров Хиос

Мастиката се отглежда на остров Хиос от ароматната смола mastiha, която се извлича от храста pistacia lentiscus. Мастиката отдавна е известна с многобройните си свойства, а отглеждането ѝ е семейно занимание, което изисква трудолюбиви грижи през цялата година от мъже и жени от всички възрасти, които участват на равни начала в различните етапи. Мъжете се грижат за естественото наторяване и подрязване на храстите през зимата, докато от средата на юни жените метат, подравняват и почистват земята около ствола, за да може мастиката лесно да се възстанови. От юли нататък се прави разрез на кожата на кората и основните клони с железен инструмент. След като мастиката се втвърди, жените избират първо по-големите “сълзи”, измиват ги и ги поставят в дървени кутии на хладно място. По-възрастните членове на общността са отговорни за предаването на техниките за разрязване и събиране на мастика на по-младите поколения. Културата на мастиката представлява цялостно социално събитие, около което са създадени мрежи от съюзи и взаимопомощ. Практиките наобщността са и повод за увековечаване на колективната памет чрез разказване на стари приказки и истории.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com