Церемония на Мевлеви Сема (2008 г.)

Мевлевийската церемония “Сема” е суфистка церемония, която символизира степените на пътя към Аллах, съдържа религиозни елементи и теми и като такава има подробни правила и изисквания.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com