Nevruz /Невруз (Многонационална 2009 г.)

Празнуван с местни цветове и вярвания в широк регион от Централна Азия до балканските народи, Невруз е ден, който всяка нация идентифицира и символизира със собствените си културни ценности, и по същество празнува пристигането на пролетта и се посреща с ентусиазъм.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com