Многогласната песен от Епир

Полифоничният керван е дългогодишен проект, насочен към проучване, опазване и популяризиране на многогласната (полифонична) песен на Епир. Изпълнявана в продължение на векове, многогласната песен на Епир се изпълнява от група певци с две до четири характерни роли помежду им и засяга почти всички аспекти на живота, като детство, брак, смърт, исторически събития и пасторален живот. След Втората световна война и последвалата я Гражданска война в Гърция елементът постепенно става спорадичен, след като жителите на Епир започват да мигрират към големите градски центрове в Гърция и чужбина. В крайна сметка в селата остават много малко опитни изпълнители. В средата на 90-те години на ХХ в. група млади хора, вътрешни мигранти от Епир, създават първата полифонична група “Chaonia” в Атина. Осъзнавайки заплахите, пред които е изправен елементът, и необходимостта да се създаде благоприятна почва за него в новата градска среда, те решават да предприемат инициативи за опазване и популяризиране на елемента. След първия концерт на Chaonia през 1997 г. те основават неправителствената организация “Apiros (Полифоничен керван)”. Основните им цели са да повишат осведомеността за практиката, да я документират чрез задълбочени теренни проучвания, да създадат мостове между поколенията и географските граници и да обединят всички, които пеят полифоничната песен на Епир. Тези цели остават в основата на философията на проекта и до днес. С двадесетгодишната си дейност “Полифоничен керван” допринася критично за укрепване на жизнеспособността на практиката и за нейното усъвършенстване в постоянно променящата се социална среда.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com