Rebetiko

Ребетико е музикален и културен израз, пряко свързан с песента и танца, който първоначално се разпространява сред градското население от ниската и работническата класа в началото на ХХ век. Сега песните на Ребетико са стандартизиран репертоар при почти всеки социален повод, свързан с музика и танци. Елементът се изпълнява публично, а изпълнителите насърчават участието на публиката. Практиката е отворена за всички и сред носителите ѝ може да бъде всеки грък или гръкоезичен човек, който харесва тази форма на музика и танц. Песните на Rebetiko съдържат безценни препратки към обичаите, практиките и традициите на определен начин на живот, но преди всичко практиката е жива музикална традиция със силен символичен, идеологически и художествен характер. Първоначално предаването е ставало изключително устно, чрез изпълнение на песните на живо и обучение на по-младите изпълнители при по-възрастните инструменталисти и певци. Този неформален метод на обучение все още е важен, но неотдавнашното разпространение на звукозаписите, средствата за масова информация и киното засилиха другите методи на предаване. През последното десетилетие Ребетико все повече се преподава в музикалните училища, консерваториите и университетите, което допринася за по-широкото му разпространение, а музикантите и хората, които се наслаждават на Ребетико, продължават да играят ключова роля за поддържането на практиката жива.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com