Свещените гори на селата Загори и Коница

В планините на Северозападна Гърция свещените природни обекти представляват отличителни черти на културния ландшафт на района.  Това са горички или групи от древни дървета около параклиси или свещени гори. Тяхното създаване и поддържане често се тълкува като управление на природните ресурси и екосистемите чрез религиозни правила. Свещените дървета и горички се свързват с табу за изсичане и потенциални свръхестествени наказания за нарушителите. Тези адаптирани на местно ниво системи за управление служат и днес като защитни гори срещу природни бедствия, докато в миналото те са могли да регулират и използването на природните ресурси за общността, служейки много често като последно средство в случай на нужда. Свещените гори са малко известни извън общностите, които са ги запазили като свещени. Днес тези общности страдат от изоставяне и в резултат на това районът на Загори и Коница, където се намират тези гори, е сред най-слабо населените райони на Гърция. В същото време табутата изчезват заедно с по-възрастното поколение и знанията за тях се губят.

През последните години Университетът в Янина работи по интердисциплинарен проект, озаглавен “Опазване чрез религия: свещените горички на Епир” (“SAGE”, 2012-2015 г.), чиято цел е да се проучи биокултурната стойност на тези свещени гори в контекста на ефективното им опазване. В резултат на подробната работа в района, наред с другото, е изготвено предложение до гръцкото Министерство на културата, образованието и религиозните въпроси, в което се предлага свещените гори на селата Загори и Коница да бъдат включени в списъка на нематериалното културно наследство (ЮНЕСКО, Гърция). Предложението е представено през март 2015 г. на специално организирано събитие в Янина заедно с много други предложени елементи от областта Епир и на 17 юли 2015 г. е одобрено за включване в Националния списък на нематериалното културно наследство.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com