Игра на страстта в Шкофя Лока

В Шкофя Лока, Словения, по време на Великия пост и Великден по улиците на средновековния център на града се играе народна пиеса под формата на процесия, в която участват повече от 900 местни изпълнители. Страстната игра в Шкофя Лока, базирана на древни произведения на монах капуцин, показва 20 сцени от кръстните постове и други от Стария и Новия завет. Изпълнявана на диалекта от времето, когато е била написана, пиесата се разиграва на редица места. Освен актьорите, в постановката на пиесата участват още 400 доброволци от общността. Поради сложността на представлението, Страстната игра в Шкофя Лока се играе само на всеки шест години. Макар да се смята за важна част от местната идентичност, пиесата допринася и за социалното сближаване, като дава възможност на участващите жители да се свържат помежду си и да почувстват, че допринасят за своята общност. Знанията и уменията, свързани с практикуването на пиесата, се предават от по-възрастните на по-младите поколения от семействата, които участват, и от занаятчиите, които помагат в производството на пиесата и водят курсове, в които предават ноу-хау на другите. Страстната игра е включена и в учебните програми на местните училища

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com