Доленйски охчет

Охчет се отнася до определена сватбена церемония; обичайният начин, по който са се празнували сватбите в миналото (което е преди няколко десетилетия).  Макар че традицията е започнала да потъва в забрава и е заменена от нови начини за празнуване на събитието, сега охчетът се организира като средство за запазване на традицията. Тази церемония не е изключителна за Доленйския регион; въпреки това в цялата страна е имало различни начини за празнуване на събитието и във всеки регион има някои особености. Съдържанието на тази част се отнася до начина, по който е изглеждал охкетът в Доленйския регион, и се основава на описанието, разказано от Бранка Мошкон.

Атмосферата на празника може да се опише като оживена, а дейностите, които се извършват по време на празника, могат да се разберат по  хумористичен начин. Празникът е отворен и за всички от селото, за да участват в дейности и събития, които заедно обикновено продължават няколко дни.

Цялата церемония се състои от няколко събития. Тя започва с идването на младоженеца в дома на булката и повикването на старейшината там. След това старецът и младоженецът се обиждат взаимно и няколко фалшиви булки излизат напред, докато се появи истинската. След това те тръгват заедно към църквата. След това младоженецът е подложен на изпитание, като трябва да изпълни определени задачи, обикновено домакински, за да докаже, че е достоен за булката си. Събитията продължават в дома на булката, а след това в дома на младоженеца.

За този регион е характерно, че младите мъже, които не са били поканени на церемонията, независимо от това се присъединяват към празненството и посвещават на младоженците певческо изпълнение с надеждата да получат храна и напитки. За Доленйския очет е характерно и пристигането на маскарада или “камиларя”.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com