Intangible cultural heritage items UNESCO

Slovenia Unesco

Бобинарство в Словения

Бобинарството в Словения е занаятчийско умение за изработване на дантела чрез кръстосване и усукване на конци, навити на специални дървени пръчки, известни като бобини. Използвайки

Read More »

Intangible cultural heritage items LOCAL

Доленйски охчет

Охчет се отнася до определена сватбена церемония; обичайният начин, по който са се празнували сватбите в миналото (което е преди няколко десетилетия).  Макар че традицията

Read More »

Словенска потика

Потика може да се счита за един от най-емблематичните десерти в Словения и обикновено играе централна роля на кулинарни събития в цялата страна (изложби, състезания,

Read More »

Словенско пчеларство

Пчеларството се отнася до грижата, опитомяването и поддържането на пчелни семейства, обикновено в изкуствени кошери, с цел събиране на реколтата, която кошерът произвежда. Въпреки че

Read More »

Manisa Valiliği  Türkiye

MAKGED  Türkiye

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

support@digitalitinerants.com