Средиземноморската диета

Средиземноморската диета включва набор от умения, знания, ритуали, символи и традиции, свързани с отглеждането на култури, прибирането на реколтата, риболова, отглеждането на животни, съхраняването, преработката, готвенето и особено споделянето и консумирането на храната. Съвместното хранене е в основата на културната идентичност и приемственост на общностите в целия Средиземноморски басейн. То е момент на социален обмен и общуване, на утвърждаване и обновяване на семейната, груповата или общностната идентичност. Средиземноморската диета подчертава ценностите на гостоприемството, добросъседството, междукултурния диалог и творчеството, както и начина на живот, ръководен от уважение към многообразието. Тя играе жизненоважна роля в културните пространства, фестивалите и празненствата, обединявайки хора от всички възрасти, условия и социални слоеве. Тя включва изработката и производството на традиционни съдове за пренасяне, съхранение и консумация на храна, включително керамични чинии и чаши. Жените играят важна роля в предаването на знанията за средиземноморската диета: те пазят нейните техники, спазват сезонните ритми и празничните събития и предават ценностите на елемента на новите поколения. Пазарите също играят ключова роля като пространство за култивиране и предаване на средиземноморската диета по време на ежедневната практика на обмен, съгласие и взаимно уважение.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com