The tradition of carpet-making in Chiprovtsi

Килимите са ръчно тъкани, изработени от жените в гр.Чипровци в Североизточна България. Почти във всяко домакинство в града има вертикален ръчен стан, който жените използват за изработване на двулицеви килими, традиционно използвани за постилане на пода.
Тъкачката взема няколко нишки от основата с лявата си ръка, преплита вътъчната прежда в основата и използва малък гребен, за да пристегне изтъканото. Мъжете в града обикновено се занимават с производството, обработката и боядисването на вълна. Естествено боядисаната прежда дава меки пастелни нюанси на килима, докато химическите багрила дават по-ярки нюанси. Готовите килими са известни със своята композиция, орнаментални мотиви и цветове. Тъкането на килими върви ръка за ръка с вярванията, словесните формули и ритуалните практики. Преди да започнат нов килим, тъкачите отправят молитви и пожелания за успех, а докато работят на стан, пеят и разказват истории. Процесът на предаване на знанията се осъществява неформално от майки и баби на дъщери, често по време на съвместна работа върху големи килими. Тъкането на килими е дълбоко интегрирано в социалния и културния живот на местното население. Най-известните орнаменти на килимите се възпроизвеждат в цялата общност и дори съставляват герба на града.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com