Изработка на мрамор в Тинoc

Изкуството на мраморното каменоделство е израз на културната идентичност на Тинос. Мраморните занаятчии притежават емпирични познания за състава и структурата на мраморната скала, свойствата на всеки вид мрамор и манипулирането на неговите жилки. Работилниците за каменоделство изработват редица традиционни мотиви, шарки и символи, като кипариси, цветя, птици и кораби. Те произлизат от обща символична система от религиозни, магически и устни традиции и я поддържат. Мотивите върху сгради, пътни знаци, църкви и гробища осигуряват умилостивяване и отклоняват злите влияния, докато тези, гравирани върху ежедневни мраморни съдове и ветрила, подчертават плодородието и просперитета. Понякога занаятчиите сформират екипи за изпълнение на големи проекти, а отделни майстори понякога работят самостоятелно по малки поръчки. Предаването на уменията се извършва по дългогодишни традиции. Чираците в работилницата започват с дребни задачи, като подреждане на инструментите на майстора и почистване на работилницата, преди да преминат към изучаване на занаята и рисуване. Всеки майстор ръководи и наставлява един или двама чираци, обикновено членове на семейството. След като завършат обучението си и получат титлата майстор, на чираците се подарява малък сандък с набор от инструменти. Почти една четвърт от майсторите вече са жени, което представлява значителна промяна в традицията на мраморното занаятчийство, което доскоро е било дейност само за мъже.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com