Традиционният фестивал в Сирако

Традиционният фестивал на Сирако и танцът Tranos Choros (грандиозен танц) във Власти са два ярки примера за начина, по който традицията обединява членовете на общността, които са се преместили в по-големи градски райони или са емигрирали в чужбина.

Традиционният танц на Сирако включва цял набор от символични действия, които са съобразени с предписана процедура, която е включена в цикъла на времето.

Освен това “Tranos Choros” във Власи е традиционно танцово събитие, основано на двойния елемент “песен – танц” (акапелни вокали и танц), което също носи ритуален характер, предаван от поколение на поколение.

“Опазването на нематериалното наследство е абсолютно необходимо, за да се съхрани уникалната културна идентичност и история на местните общности и да се повиши човешката креативност”, заяви министърът на културата Лина Мендони.

“Представянето на съответното досие е важно, тъй като двата фестивала подчертават дългата културна традиция и създават нови перспективи за растеж на двете области”, добави тя.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com