Традиционни срещи  Сохбет

Традиционните срещи за разговори са социални практики, които осигуряват на членовете на общността форум за поддържане на устните им традиции, предаване на историята им и споделяне на културните им ценности, като им осигуряват чувство за идентичност и приемственост.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com