Преходно животновъдство

Преходното,сезонно пашуване на добитък по миграционните маршрути в Средиземноморието и Алпите, е форма на скотовъдство. Всяка година през пролетта и есента хиляди животни, заедно с кучетата и конете си, се придвижват от групи пастири по постоянни маршрути между два географски и климатични региона от зори до здрач. В много случаи семействата на пастирите също пътуват заедно с добитъка. Могат да се разграничат два основни типа преходи: хоризонтални преходи в равнинни или платовидни райони и вертикални преходи, обикновено в планински райони. Прекосяването на пасища определя отношенията между хората, животните и екосистемите. То включва общи ритуали и социални практики, грижи за животните и тяхното отглеждане, управление на земята, горите и водните ресурси, както и справяне с природните рискове. Преходните пастири имат задълбочени познания за околната среда, екологичното равновесие и изменението на климата, тъй като това е един от най-устойчивите и ефективни методи за отглеждане на животни. Те притежават и специални умения, свързани с всички видове занаяти и свързаното с тях производство на храни. Празненствата през пролетта и есента отбелязват началото и края на сезонната паша, когато носачите споделят храна, ритуали и истории и запознават по-младите поколения с тази практика. Главните пастири предават специфичното си ноу-хау на по-младите поколения чрез ежедневни дейности, като по този начин осигуряват постоянна жизнеспособност на практиката.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com