Цаконски танц


Tsakonian dance

За хората от Цакония цаконският танц е музикално и танцово събитие, както и особен ритуал, символ на тяхната колективна културна идентичност. Той е станал известен в цяла Гърция, особено чрез изпълненията на училища и сдружения.

Цаконският танц се изпълнява от мъже и жени, които се държат “ръка за ръка”, докато стоят много близо един до друг. Първият танцьор води групата, като разгръща кръговата формация на танцьорите в спираловидни и серпентинни образувания. Като танцова форма той е бил и все още е символ на специалната култура, която обединява хората от Цакония, като общо чувство и израз на социална “принадлежност”.

 Цаконският танц е вписан в Националния списък на нематериалното културно наследство през 2015 г.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com