Intangible cultural heritage items UNESCO

Türkiye Unesco

Церемония на Мевлеви Сема (2008 г.)

Мевлевийската церемония “Сема” е суфистка церемония, която символизира степените на пътя към Аллах, съдържа религиозни елементи и теми и като такава има подробни правила и

Read More »
Türkiye Unesco

Традицията Âşıklık (Minstrelsy)

В традицията на менестрелите се включват тези, които пеят поеми със саз (със струна), без саз (с език), импровизация, с перо (чрез писане) или в

Read More »
Türkiye Unesco

Karagöz/Карагьоз

Karagöz и Hacivat е игра на сенки, основана на имитация и разговор, която се играе на екран с двуизмерни изображения. Играчът на Karagöz се нарича

Read More »
Türkiye Unesco

Традиционни срещи  Сохбет

Традиционните срещи за разговори са социални практики, които осигуряват на членовете на общността форум за поддържане на устните им традиции, предаване на историята им и

Read More »

Intangible cultural heritage items LOCAL

Kula Yarenleri

Кула Яренлери, разположен в квартал Кула на Маниса, продължава да съществува със системата Ахи. Преди всичко, ако разгледаме значението на думата Ярен, тя означава приятел,

Read More »

  Фестивалът Чаглак /Çağlak

Фестивалът Чаглак се провежда в квартал Акхисар в Маниса всяка година през май. Първият фестивал е проведен през 1459 г. и все още се организира

Read More »

Кандил Фенери

Тези два елемента имат исторически произход, датиращ от завладяването на Маниса. Саруханогуллари използват хитра стратегия по време на войната в нощта, когато завладяват Маниса от

Read More »

Маниса Бези

Manisa Bezi (тъкани от Маниса) е ръчно тъкан местен плат, състоящ се от вътък и основа, датиращ от  600 години. Основната прежда е памук, който

Read More »

Manisa Valiliği  Türkiye

MAKGED  Türkiye

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

support@digitalitinerants.com