Intangible cultural heritage items UNESCO

Türkiye Unesco

Церемониална традиция Keşkek/Кешкек

Церемониалното ястие, приготвяно чрез едновременно готвене на жито и месо в големи котли и открити огньове с колективното споделяне на работата и участието на групи

Read More »
Türkiye Unesco

Фестивал Mesir Macunu

Известна със своята добронамереност, Хафса Султан искала пастата мезир, която я лекувала, да се раздава на хората всяка година през седмицата на Невруз. Пастата, която

Read More »

Intangible cultural heritage items LOCAL

Manisa Valiliği  Türkiye

MAKGED  Türkiye

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

support@digitalitinerants.com