Свирещ език

Езикът на подсвирванията е регистриран в Списъка на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство, изискващо спешна защита, от името на нашата страна на 12-ата редовна среща на Междуправителствения комитет по нематериално културно наследство, проведена на остров Чеджу, Южна Корея, между 4 и 9 декември 2017 г.

National community center “Izgrev-1930”  Bulgaria

Manisa Valiligi  Turkey

MAKGED  Turkey

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  Slovenia

PANEPISTIMIO THESSALIAS  Greece

info@digitalitinerants.com